IT-1 vehicle tagging transponder.

K2 Home

IT-1 Algemeen

Ontwikkeling

Software [download]

De IT-1 is een vehicle tagging transponder in een totaal nieuw en hitech design. Het systeem is klein en wordt aangesloten via een kabeltje met drie aders. Die aansluiting loopt naar een IB-2 die de IT-1 van de noodzakelijke gegevens voorziet.

 

 

In de IT-1 is vrijwel alle functionaliteit opgenomen in software, waardoor de stabiliteit en de reproduceerbaarheid van het ontwerp zeer hoog is! Door het gering aantal componenten is ook de uptime hoog.
Tevens is het mogelijk de IT-1 in stand-alone uitvoering te gebruiken, dit alleen als de te verzenden gegevens statisch zijn. De gewenste gegevens kunnen eenvoudig m.b.v. een PC (laptop) naar de IT-1 gestuurd worden.

Brought to you by K2 Electronics, mail info.