IB-2 vehicle tagging controller.

Programmeer- en analyse tools

K2 Home

IB-2 Algemeen

Software

Handleiding

Voor het testen van de IB2 & IB2s zijn een aantal programma's ontwikkeld die draaien onder het Windows XP besturingssysteem. De programma's communiceren met de IB2 via een seriele drie draads rs232 verbinding.

Hieronder vindt u een beschrijving van de software tools beschikbaar voor het programmeren en testen van de IB2. Om alle beschikbare windows-tools in een keer te downloaden, gebruik de onderstaande link. Om de programma's afzonderlijk te downloaden kunt U gebruik maken van links die onder de screenshots staan.

Download ZIP met alle Windows tools,
versie 23 (ZIP Archief)


History van de laatste IB-2 versies.

VersionOmschrijving
V9.1Aanpassing voor Zevenhooven codering.
V8.8Definitieve IB2s software.
V8.7Tijdelijke test only version, ViaTag
V8.6Software change for TIC1 board V6/2, Onchip watchdog in new cpu.
V8.5DoorLus functionaliteit toegevoegd.
V8.4Programmeren via fast serial verbinding (1200 - 14400 Baud).
V8.3Ready to go functionaliteit toegevoegd.
V8.2Transponder filter offset instelbaar tussen 10 - 25ms.
V8.1Aanpassingen tenbehoeve van de TIC1 hardware.
V8.0Aanpassingen tenbehoeve van de TIC1 hardware.
V7.3.
V7.2.


 

IB2 I/O tester.

Via de I/O tester is het mogelijk de in- en uitgangen van de IB-2 te bekijken. Hiervoor moet de rs232 verbinding, die normaal verbonden is met de combofoon,verbonden worden met de PC.
Dit is uitermate handig voor het testen van de IB-2 in de bus om de verschillende schakelaars (inputs) te controleren op hun goede werken.

Download IB2WTest version V1.6 voor Windows 95/98/ME/2000 [EXE File]

 

 

IB2 Informatie center.

De IB2 kent een aantal variabelen, opgeslagen in eeprom en rom, die via dit programma uitgelezen kunnen worden. Geen van de waarden kan via dit programma veranderd worden, hiervoor dient men de IB2 programmer te gebruiken.

Download IB2WInfo version V1.7 voor Windows 95/98/2000/XP [EXE File]

 

 

IB2 Combofoon emulatie.

De Combofoon emulator emuleert de werking van een Combofoon, alleen de communicatie met de IB2 natuurlijk! Normaal zal dit programma niet zo veel nut hebben voor de eindgebruiker, behalve dan dat het een eenvoudige mogelijkheid is voor het handmatig instellen van het lijn- en omloopnummer voor de vehicle tagging transponder.

Download IB2WCFP version V1.4 voor Windows 95/98/2000/XP [EXE File]

 

 

IB2 Programmer.

De Programmer kan gebruikt worden voor het programmeren van IB-2 instellingen. Bij de meeste veranderingen moet de IB-2 opnieuw gestart worden willen ze actief worden.
Let op dat voor het instellen van de offset in de IB-2 halte filter (Kader "Transponder") met versie V8.2 of hoger deze versie van de programmer gebruikt wordt!


Download IB2WPRG version V1.7 voor Windows 95/98/2000/XP [EXE File]

 

 

IB2 Factory reset.

Deze tool kan gebruikt worden voor het factory default zetten van de IB-2.
Download IB2WReset version V1.0 voor Windows 95/98/2000/XP [EXE File]

 

 

IB2 Debug log window.

Het debug log window kan in elk bovenstaand programma opgeroepen worden door de "L" button. Het kan tot in detail het protocol weergeven die tussen de IB2 en het test programma gesproken wordt. Dit is alleen bedoeld voor het fout zoeken tijdens de ontwikkeling van de IB2, of op momenten dat er geen verbinding tot stand komt tussen de PC en en IB2.

 

IB2 Settings window.

Elk programma heeft een settings window waarop ook de te gebruiken seriele verbinding ingesteld kan worden. Ook kan daar de baudrate ingesteld worden die gebruikt wordt bij het programeren (IB-2 >= V8.4), deze loopt van de normale 1200 baud naar de 14 keer snellere 14400 baud. Voornamelijk bij het programeren van de lijn nummer tabel kan dit veel tijd schelen.
De instelbare COMx poorten loopt nu (V19) van COM1 tot met COM8.

 

 

IB2 Codetabel programmer.

Vanaf IB2 V9.1 wordt deze mogelijkheid niet meer gesupport!

Via dit programma kan de omrekentabel voor lijnnummers in de IB2 geladen en opgehaalt worden.
Een configuratie file kan geladen worden met de vertaal tabel.

Download IB2WLine version V1.0 voor Windows 95/98/ME/2000 [EXE File]

 

IB2 About window.

Elk programma heeft een about window.

 

Brought to you by K2 Electronics, mail info.